عقدومهریه

 تعریف نامزدی
پایداری ازدواج منوط به وجود نقاط مشترک و تفاهم میان دو طرف است که بستگی به میزان شناخت آنها از یکدیگر دارد، که معمولاً از طریق رسم «نامزدی» ایجاد می­ شود.
نامزدی به معنای زدن نام است. یعنی با نامزدی نام زن بر مرد و نام مرد بر زن نهاده میشود که با خوردن شیرینی و انداختن یا زدن انگشتر نمود بیرونی پیدا می­کند.

مهریه
مهریه یکی از حقوق مالی زن محسوب می شود و مردموظف است پرداخت کنه.بسته به اینکه مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد نحوه مطالبه و اجرای آن متفاوت است.با فرض اینکه مهریه عندالمطالبه است هر گاه در عقدنامه ذکر بشه مهریه فلان میزان و به صورت عندالمطالبه است یعنی از زمان عقد و ثبت آن در سند ازدواج زن مالک مهریه شده و مرد بدهکار به زن.در این خصوص قانون مدنی ایران در بحث مهریه مقرر نموده که اگر زن از مرد تمکین ننموده و به عبارتی عقد منعقد شده ولی رابطه خاص زناشویی هنوز میان آنها واقع نشده باشد زن می تواند از مرد تمکین نکرده تا زمانی که تمام مهریه خود را مطالبه نماید در این صورت زن می تواند علیه مرد در دادگاه خانواده اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه نماید.معمولا به این دوران دوران نامزدی گفته می شود البته در عرف اما از منظر قانونی نامزدی به دوره قبل از عقد که جهت آشنایی طرفین و خانواده ها است اطلاق می شود.در دوره عقد و یا همان نامزدی عرفی که دختر و پسر زیر یک سقف نرفته اند اگر دختر همچنان باکره و دوشیزه باشد می تواند همه مهریه خود را مطالبه نماید و مهریه وی نصف نمی شود چون قصد طلاق و جدایی ندارد اگر جدایی و طلاق واقع شد اگر تمام مهریه را دریافت نموده باشد باید نصف آنرا به مرد مسترد نماید.مرد باید تمام مهریه را بدهد حتی اگر قسط بندی هم شده باشد نمی تواند زن را الزام به تمکین کند.در این شرایط نفقه زن قطع نمی شود و با وجود عدم تمکین نفقه به او تعلق می گیرد.ومرد باید مهریه رو پرداخت کنه

  تعریف نامزدی

پایداری ازدواج منوط به وجود نقاط مشترک و تفاهم میان دو طرف است که بستگی به میزان شناخت آنها از یکدیگر دارد، که معمولاً از طریق رسم «نامزدی» ایجاد می­ شود.
نامزدی به معنای زدن نام است. یعنی با نامزدی نام زن بر مرد و نام مرد بر زن نهاده میشود که با خوردن شیرینی و انداختن یا زدن انگشتر نمود بیرونی پیدا می­کند.

نکته آیا نامزدی موجب محرمیت است؟

نامزدی فاصله میان خواستگاری تا عقد است و صرفاً وعده ازدواج در آینده محسوب می­شود و هیچگونه تعهد و الزامی را برای دو طرف ایجاد نمی­کند و گاهی اتفاق می­افتد یکی از نامزدها نخواهد به تعهد اخلاقی خود وفا کند و به رابطه نامزدی پایان دهد هر چند مدتی طولانی نامزد بوده باشند. لذا ارتباط دختر و پسر در این دوره باید در حد معاشرت و رفت و آمد عادی باشد زیرا بواسطه عدم رابطه زوجیت اعم از دائم یا موقت رابطه جنسی آنها نامشروع تلقی می­شود. لذا بواسطه آسیب­ها و خطرات احتمالی ناشی از نبود علقه زوجیت باید مراقب نوع ارتباط در دوران نامزدی باشیم به ویژه از سوی دختر باید احتیاط بیشتر نمود.
بنابراین چون مراسم نامزدی از نظر قانونی قابل ثبت نمی­ باشد، خانواده­هایی که دغدغه پرهیز از روابط نامشروع بین نامزدها را دارند، به عقد یا ازدواج موقت روی میاورند که به نظر ما روشی صحیح و شرعی است.
طبق قانون مدنی، طرفین در صورت برهم خوردن وصلت میتوانند هدایایی که به یکدیگر و یا به اعضای خانواده داده اند را مطالبه نمایند.
 هدایا به دو دسته تقسیم میشود؟
دسته اول: هدایای مصرف.شدنی است مانند گل یا شیرینی و میوه که به طور طبیعی بخشیده می.شود و تلف آن ضمانتی را ایجاد نمی کند، یعنی نیازی به پرداخت قیمت آن نیست.

دسته دوم: هدایایی است که برحسب عادت، نگهداری میشود مانند طلا، لباس و ... که باید به طرف بازگردانده شود. حلقه ی نامزدی نیز اهمیت ویژه ای داشته و تلف همراه با تقصیر آن ضمان آور است. بنابراین شما مکلف به بازگرداندن این نوع از هدایا هستید و در صورت تلف همراه با تقصیر باید قیمت آن را پرداخت نمایید.

اما در مورد خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی میتوان طبق اصل 40 قانون اساسی که مقرر میدارد هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی، عملاً یا در نتیجه. بی.احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود
پاسخ داد پرداخت کلیه خسارات، اعم از مادی و معنوی در هر حالت پیش.بینی شده در نتیجه طرف مقابل میتواند جبران خسارت وارده را که ناشی از برهم خوردن نامزدی میباشد را مطالبه نماید. باید در نظر داشت جبران خسارات فقط در صورت برهم خوردن عادی نامزدی آن هم با دلایل موجه امکان پذیر است

به چند نکته که در شرایط طلاق باید توجه کرد ؟

قوانین طلاق در دوران عقد

شرایط پرداخت نفقه در دوران عقد

در خواست طلاق از طرف زن در دوران عقد

در خواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق در دوران عقد
کلمات کلیدی : , , , , , , , ,

نوشتن يک نظر

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*