آتلیه بارناک
لابراتوار بارناک
تلیه عکاسی خوب در فلکه اول تهران پارس